Зареждане...

 
 

При натрупването на бонуси от еднотипни консумативи, се взема този с най-високия бонус.
Това не спира времето, за което ще изтекат другите консумативи.

Този консуматив ти дава по-голям бонус и ще замени действието на текущия.
Сигурен ли си, че искаш да закупиш този консуматив?